Deep system - Viure l´opció del minimalisme com estil de vida és fàcil.

Vaya al Contenido

Deep system

Món minimalista
Definim sistema ( font wikipèdia)
Un sistema és qualsevol conjunt d'elements en interacció. També s'entén un sistema com un grup de parts en interacció que funcionen com un tot i que és distingible del seu entorn a través d'uns límits o fronteres reconegudes.
El funcionament d'un sistema depèn de la manera com estan relacionades les seves parts o elements de forma que si alguna part o element és afegida, suprimida o modificada cal esperar que el funcionament del sistema sigui diferent. El que distingeix un sistema d'una col·lecció inconnexa d'elements és el fet que les propietats del sistema no s'explica per la suma de les seves parts sinó que les relacions establertes produeixen uns resultats diferents als resultats esperables dels elements presos individualment.

DEEP SYSTEM

Sincerament no ho sé. Crec que no ho sabré mai, ni tampoc em treu la son el saber qui dirigeix i forma part del sistema.
Existeix : Si ; i ell ens va fent recomanacions pocs anys després del naixement. Ens va guiant com poder progressar a la vida, o tot el contrari. Ens utilitza per perpetuar el poder que té i així seguir fer rodant un cercle concèntric on tot acaba segons les seves directrius.

La idea bàsica que vull plantejar-vos és que nosaltres podem ser presoners del sistema, i aquest ens vigila, per que caminem segons els camins estratègics per acomplir i respectar els objectius que es marca per a ell i residualment per nosaltres. En definitiva no marxar de les directrius que ens marca cada moment segons bàsiques del sistema i les nostres necessitats «socials».

Pot ser ho trobareu molt exagerat i segur que hi té components, però la forma d´entendre la vida que us vull compartir té com a base aquesta idea.

No vull trencar-me massa el cap en esbrinar si el sistema està format per grups econòmics de pressió, pels banques del món, per la classe política, per líders d´opinió, o per organitzacions militars , religions o sectes religioses, ...  , per a mi això no resulta rellevant, ja que estic convençut que mai ho descobriré ni jo, ni un grup important d´homes. El sistema està amagat a les profunditat de la nostra societat i la mou segons una estructura que més endavant descriuré.

Però no tot és impotència; per empoderar-nos hem de ser capaços de tenir aquest ull crític i observar de quina manera funciona la nostra societat. Aleshores amb un esperit crític i entrenat podrem intuir, en part, com el sistema mou els fils que l´interessa, pels fins que vol aconseguir en aquell moments segons canvis socials que ha estat capaç de provocar.

L´únic objectiu que vull aportar es tenir , ja , immediatament  consciència i poder discernir sobre aquesta estructura i realitat social on vivim i així poder començar a fer-nos un mapa de supervivència envers els condicionats que ens regala el sistema de forma continuada i sistemàtica per controlar les nostres voluntats.
L´ESTRATEGIA DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

Per aconseguir tot això el sistema ha de crear una estratègia per poder controlar les societats. Per poder assolir aquest control social; el sistema profund ha creat una estratègia dividida per tres etapes.

Aquestes tres etapes es van cada dia, de manera cíclica i constant en cada acció bàsica de control. Nosaltres hi entrem inconscientment en aquesta roda. Això ens condueix a tenir cada cop més una manca de poder personal o poder de discernir el que ens convé o no ens convé: la capacitat de triar allò que un vol.

Entrem dins d´un procés programat que sembla inconscient on nostre poder de decisió o dit d´una altra manera la nostra llibertat personal passa a mans del sistema que fa funciona la societat, dominada en darrer terme pel sistema profund.

L´estratègia es dissenyada per adaptar i conduir les societat segons els objectius i interessos del sistema.
Però el sistema no ens oblida: secundàriament o residualment pensa a alimentar la nostra realitat personal amb serveis socials, comoditats, gadgets o altres béns per evitar revolucions o inestabilitats socials; en definitiva tenir-nos distrets i il.lusionats.

Passaré a decriure l´estructura i estratègia del sistema , que la base és la implementació de manera subtil de les tres fases següents :

1 – Confusió
2 – Caos
3 – Control

Per comprendre el funcionament del Deep System és senzill: Molts cops en n´adonem que acabem comprant allò que el sistema ha volgut, degut a la seva influència sublím, que és per tot arreu : carrers, televisió, mòbils, internet, ...

Exemple
Quan vas a comprar un cotxe; més o menys saps quin tipus de model vols i els diners que et vols gastar. Aleshores anem al concessionari. El problema sorgirà quan no tenim molt i molt clar que volem gastar-nos; aleshores segur que acabarem sortint carregats d´extres que si ho valorem segons les nostres necessitats no caldrien. El professional venedor ens ha proposat 25 acabats , amb 25 preus diferents i arriba un punt on la nostra feblesa per poder captar i assolir tanta informació ens apropa a la confusió, el caos és el següent estadi, aquell estadi on no som capaços de processar la informació per analitzar-la segons ens convé. Passem a la següent fase on som peça fàcil pel sistema; ja que el control és senzillament una major despesa i descapitalització nostra per la compra d´un vehicle de majors prestacions del sense haver valorat prou la seva conveniència. Resultat, sortirem amb la butxaca més buida. Uns diners que podríem utilitzar-los per altres finalitats més importants per la nostra família, o com propugna el minimalisme : oferir més llibertat, poder de decisió i evitar en tot cas tenir deutes innecessaris.

Regreso al contenido